Η ιστοσελίδα αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει την εταιρεία Απόστολος Τζιουμάκης & ΣΙΑ ΟΕ ,που εδρεύει στο Βόλο και ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση, αντιπροσώπευση, εμπορία και διανομή γαλακτομικών και άλλων προϊόντων. Το δίκτυο της εταιρείας καλύπτει όλο το νομό Μαγνησίας καθώς και όλους τους γείτονες νομούς. Τα προϊόντα αποθηκεύονται σε ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους και ψυγεία και η διανομή τους γίνεται καθημερινά με τα φορτηγά ψυγεία της εταιρείας.

ΠΟΤΟΚΙ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ , ΒΟΛΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, 38500, ΕΛΛΑΔΑ, Τηλ: 2421060453, Fax: 2421067343